top of page

SLUŽBY

poradenstvi telefonem skypem whatsapp nebo u mne v praxi

Sezení s komunikačním médiem/Komunikaci s posmrtným životem

V rámci mentálního poradenství ve spolupráci s duchovním světem zkoumám vaše aktuální životní problémy a vytvářím řešení, jako například váš možný potenciál.

V komunikaci s posmrtným životem navazuji kontakt s vašimi blízkými, kteří zesnuli, a přenáším zprávy z duchovního světa.

Cena: 1 hodina 130 EUR // nebo 30 min 65 EUR

Obchodní poradenství

S pomocí duchovního světa analyzuji aktuální výzvy a potenciál vašeho podnikání (lidské zdroje, marketing, finance, pořadí nástupnictví, obchodní strategie atd.) A podporuji vás při přijímání rozhodnutí.

Cena: První hodina 210 EUR a další v závislosti na projektu nebo potřebě. 

Energetická práce / 
duchovní léčení  

Energetickou prací vytvářím prostor, kde může probíhat uzdravení. Pracuji s technikou umisťování rukou a tímto způsobem předávám energie z duchovního světa k zahájení procesu samoléčby.

40-50 min Cena : EUR 90.00

 

Energetické čištění domova/energetické čištění firmy / pomoc při prodeji nemovitostí

Díky svému daru vnímat prostorová rušivá pole a energie,  v kombinaci s technikami z oblasti Feng Shui a obnovím harmonickou rovnováhu ve vašem domácím anebo firemním prostředí.

 

Zejména pro realitní makléře - pomoc při prodeji nemovitostí - z duchovního a energetického pohledu. Pomohu najit důvody k zdlouhavému prodeji a odstraním všechny zábrany a překážky.

 

Cena: 130,00 EUR / hodina plus cestovní náklady 1,00 EUR / km - prvních 20 km je v ceně.

bottom of page